image descriptionimage description

מדיניות פרטיות

כללי

1.            כ.צ.ט. בע”מ ח.פ. 510001886 (להלן: “כצט”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט –animalcare.co.il (“האתר”) ולפיכך, מבקשת להביא בפני ציבור המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו וכיצד משתמשת כצט במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

2.            כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר על תכניו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא גם תנאים אלו בקפידה לצד תנאי השימוש הכללים שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים.

3.            כצט ממליצה לחזור ולעיין מעת לעת במדיניות הפרטיות המפורסמת באתר שכן היא יכולה להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה של כצט הואיל ומדובר במדיניות דינמית מטבעה היכולה גם להשתנות ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע על המדיניות. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתר והם יקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם. תאריך השינוי האחרון – חודש ושנה – יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות.

4.            מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו ואין בכוונתו לאפשר לכצט לבצע פעולה כלשהי האסורה על פי הדין. כצט מקפידה על מילוי הוראות הדין ותעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום.

5.            האתר נמצא בהפעלתה ובניהולה של כצט. מסמך זה נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל הלקוחות שאלה כלשהי, כצט תשמח לעמוד לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות לטלפון שמספרו 1-700-500-220  בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 עד 17:00. כמו כן ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת  info@cts.co.il תוך פירוט שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כצט תשתדל לענות לפונים בהקדם האפשרי.

6.            מטעמי נוחיות בלבד מסמך זה מנוסח בלשון זכר וביחיד אולם הוא מתייחס לבני שני המינים וגם ללשון רבים.

רישום

7.            חלק מהשירותים המוצעים באתר והטבות, אשר עשויות להיות מוצעות באתר מעת לעת, טעונים רישום, אשר במסגרתו תתבקש למסור או לעדכן פרטים אודותייך כגון למשל,  שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, דרכי התקשורת וכיו”ב חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ”שדות חובה” אשר ללא מסירתם לא ניתן יהיה לבצע את הרישום או לקבל הטבה ויתכן כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, אתה עשוי להתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים המתחייבים מאופי השירות או שכצט, בהתאם לשיקול דעתה, תהיה סבורה כי ניתן יהיה להעניק שירותים או הטבות אלו רק לאחר מסירת הנתונים/הפרטים הנוספים.

מידע שנאסף בעת השימוש באתר

8.            בעת השימוש באתר נאסף באופן אוטומטי מידע רב שאינו מזהה אותך אישית והוא סטטיסטי במהותו כגון למשל, הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל האתר, משך הזמן ששיהת באתר, מערכת ההפעלה המשמשת אותך, דפדפני האינטרנט שלך, המדינה שבה אתה נמצא וכיו”ב. המידע נאגר במחשבי האתר ומשמש את כצט לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

9.            מידע שתמסור שיש בו כדאי לזהות אותך אישית יישמר במאגר המידע של כצט והוא יימסר לנו רק ביוזמתך ובשליטתך. למשל, לצורך קבלת הטבה באמצעות האתר תידרש כאמור לבצע רישום במסגרתו תמסור לנו מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו”ב. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכצט או בפניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר או אם תתקשר איתנו באמצעות הטלפון, יכול ויתקבלו אצל כצט פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית או לכלול נתונים על מעמדתך האישי, הכשרתך המקצועית וכד’ אשר לעיתים למשל מגולמים בכתובת הדואר האלקטרוני. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים באתר וכצט לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים. כמובן שבשום מקרה כצט לא תשמור במאגר המידע שלה את פרטי כרטיס האשראי שלך.

10.         בעת השימוש באתר, כצט תהיה רשאית לאסוף גם מידע על נוהגיך באתר כגון, אך לא רק, מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית ורכשת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

11.         עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטייך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

12.         כצט רשאית לנטר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא”ל, צ’אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות שלה.

13.         בנוסף, כצט רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

השימוש במידע

14.         השימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות, כדי:

•     לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

•       לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות לאזורים הטעונים הרשמה ולחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

•       לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

•     להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות ו/או להרגלי הקנייה שלך כגון מבצעים, קופונים ומסרים;

•     לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ”ב-1982.

•     ליצור איתך קשר במידת הצורך או לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית למעט במקרים של ביטול עסקה כאמור בסעיף 4 במסמך תנאי השימוש באתר.

כמו כן ניתן יהיה לעשות שימוש בפרטים שתמסור ובנתונים שייאספו תוך כדי שימושך באתר לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

15.         כצט מתחייבת לשמור על המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), ולא תעביר מידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:

•     אם תפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר;

•     אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;

•     אם כצט תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;

•     בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין כצט (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה;

•     בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של כצט, נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי;

•     כצט תהיה רשאית להעביר את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או ארגונים אחרים הקשורים לכ.צ.ט, כגון למשל ספקי מוצרים, ספקי שירותים וכד’ לצרכים מסחריים אשר ישתמשו במידע זה על-פי הוראות מדיניות פרטיות שלהם;

•     כצט תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

•     ככל שכצט תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן, במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, כצט תהא רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

16.         כצט משתמשת בקבצי הטקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר (“Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. חלקן יפקעו עם סגירת הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך.

17.         ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies יכולות לשמש את כצט גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

18.         המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. עליך להיות מודע לכך שאם תבחר לעשות זאת האתר לא יהיה מותאם להעדפותייך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

19.         כצט מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע, אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה, אך אין הם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, כצט אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

20.         בשימוש באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד כצט ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שכצט נקטה במאמצים סבירים למניעתם.

זכות עיון במידע

21.         על-פי חוק הגנת פרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

22.         פנייה כזאת יש לעשות בדואר אלקטרוני לכתובת  info@cts.co.il  או באמצעות פקס מס’ 09-7626300 או בדואר רגיל אל: כצט בע”מ, רחוב החרש 4, הוד השרון 4524075, תוך פירוט שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

23.         על-פי חוק הגנת פרטיות, אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981.

24.         אם המידע שבמאגרי כצט משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פניית הצעה מסחרית”), אתה זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. כצט תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בפניית הצעה מסחרית. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי כצט על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות הצעות מסחריות.

25.         אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור. בקשה למחיקת מידע כאמור שאינו נדרש לצורך פניית הצעת מסחרית, ימחק ממאגרי כצט לפי שיקול דעת כצט או על-פי צו בית משפט.